Alexander Remi VercamerFirst Deputy of the Province of East-Flanders

  Bij zijn aantreden als gedeputeerde, in opvolging van Honoré Van Steenberge, nam hij diens onderwijsbevoegdheid over. Zijn eigen klemtoon legde hij in 1986 verder met de oprichting en de uitbouw van de dienst informatie (thans communicatie). Na het aantreden van een nieuwe Bestendige Deputatie in 1994 werden de attributies herschikt: Hij behield het hoger onderwijs (dat in uitvoering van het hogeschooldecreet van 13 juli 1994 geherstructureerd werd in de Mercatorhogeschool), ruimtelijke ordening (o.a. dossiers stedenbouw) en intercommunales en werd bevoegd voor land- en tuinbouw en provinciale proefcentra. Plattelandsbeleid werd vanaf 2000 een nieuwe uitdaging. Sinds 2006 is hij ook bevoegd voor de Interbestuurlijke Samenwerking en Financiën.
  Vóór zijn vader was ook zijn grootvader, Remi Vercamer in Vinkt gemeenteraadslid van 1944 tot en met 1957 en schepen van 1947 tot en met 1952.

  Kiesdistrict: Lochristi
  Partij: CD&V
  Provincieraadslid sinds 8 november 1981
  Gedeputeerde sinds 18 oktober 1985, Eerste Gedeputeerde sinds 2006 en momenteel bevoegd voor :
  Woordvoerder & Communicatie – Financiën – Interbestuurlijk Beleid – Landbouw & Platteland.
  (Volledige lijst bevoegdheden: woordvoerder, financieel beheer, communicatie, drukkerij, griffie, interbestuurlijk beleid, onthaal en logistiek, landbouw en plattelandsbeleid, toezicht polders en restbevoegdheden)

  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Start typing and press Enter to search